Wymiana i Zwrot

§ 9
Wymiana

Formularz wymiany

Adres do wysyłki:

TIFO

ul. Św. Marcin 45/1

61-806 Poznań

 1. Niezależnie od procedury odstąpienia od umowy wskazanej w § 10 Regulaminu, Klient ma możliwość wymiany zakupionego Produktu (dalej jako: Wymiana Produktu).

 2. Wymiana Produktu może zostać dokonana na taki sam Produkt w innym rozmiarze lub dowolny inny Produkt, pod warunkiem, że jest on dostępny w Sklepie Internetowym.

 3. W celu skorzystania z Wymiany Produktu, Klient powinien zgłosić chęć wymiany, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu. Do wiadomości przesłanej Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient powinien dołączyć formularz wymiany, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu i wskazać m.in. numer Zamówienia, datę dostarczenia Produktu, którego dotyczy wymiana oraz interesujący go Produkt, na który wymiana ma zostać dokonana.

 4. Klient powinien złożyć oświadczenie o chęci Wymiany Produktu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 5. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy interesujący go Produkt - na który miałaby zostać dokonana wymiana - jest dostępny.

 6. Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem dostępności Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, Klient powinien odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Produkt podlegający wymianie, na adres do doręczeń Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.

 7. Po dostarczeniu Sprzedawcy Produktu podlegającego wymianie, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, dostarczy Klientowi interesujący go Produkt, na który zostanie dokonana wymiana. Sprzedawca może wstrzymać się z dostarczeniem Klientowi Produktu, do momentu dopłacenia przez Klienta różnicy w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.

 8. Ewentualna różnica w cenie pomiędzy Produktem podlegającym wymianie, a Produktem, na który zostanie dokonana wymiana, rodzi obowiązek zwrotu różnicy w cenie przez Sprzedawcę Klientowi – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana jest tańszy, albo dopłaty różnicy w cenie przez Klienta Sprzedawcy – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.

 9. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu Produktu podlegającego wymianie. Zwrot różnicy w cenie nastąpi przelewem, na wskazane przez Klienta w formularzu wymiany konto bankowe.

 10. Klient zobowiązany jest dopłacić Sprzedawcy ewentualną różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności interesującego go Produktu, na który zostanie dokonana wymiana. Dopłata różnicy w cenie powinna nastąpić przelewem, na konto bankowe Sprzedawcy, wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu.

 11. Koszty dostarczenia do Klienta Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, ponosi Sprzedawca.

§ 10
Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Adres do wysyłki:

TIFO

ul. Św. Marcin 45/1

61-806 Poznań

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 ust. 12 Regulaminu (dalej jako: Odstąpienie od umowy).

 2. Prawo Odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument nie będzie zatem przykładowo uprawniony do Odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy zakupiony przez niego Produkt jest nieprefabrykowany, zostanie wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Konsument nie będzie uprawniony do Odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie Produkt personalizowany, posiadający np. naszycia, napisy lub inne elementy dostosowane do Konsumenta i przez niego określone, czyniące Produkt niepowtarzalnym.

 3. Bieg terminu do Odstąpienia od umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Klienta, a w przypadku umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.

 4. Konsument może Odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Dla usprawnienia procedury Odstąpienia od umowy, Sprzedawca zaleca skorzystanie z przygotowanego przez niego formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej, na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu. Klient posiada również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o Odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.

 8. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.